1. Kennisbank
  2. Zuigercompressoren

Oorzaken thermisch uitvallen zuigercompressor

Wat kunnen oorzaken zijn van het thermisch uitvallen van een zuigercompressor.

De compressor valt steeds thermisch uit

Oorzaak: Oplossing:
Er is een fase uitgevallen Zekering vervangen
Er is een draad losgeraakt Draad herstellen
Drukschakelaar ontlast de persleiding niet Afblaasventiel repareren of vervangen
Er is onderspanning Verlengsnoeren verwijderen of verzwaren
Magneetventiel is defect  Magneetventiel repareren of vervangen